Yhtiöstä Toimitus Maksaminen Takuu Ota meihin yhteittä

Tilausehdot

1. TILAUSEHDOT JA VOIMASSAOLO

1.1. Tilausehdot ovat voimassa kaikkien henkilöiden ja online-ympäristö Velomania.fi (myöhemmin Velomania verkkomyymälä) omistaja Avelanta OY:n välillä Velomania.fi verkkomyymälästä tuotteiden ostamisella syntyneiden oikeussuhteiden säätämisen suhteen.

1.2. Näiden ehtojen lisäksi säätää Velomania verkkomyymälästä tuotteiden ostamisella syntyviä oikeussuhteita Viron lainsäädäntö.

1.3. Avelanta OY:llä on oikeus sulkea Velomania verkkomyymälä sen kehityksellisistä syistä sekä muuttaa ja täydentää kyseessä olevia ehtoja ja hinnastoa verkkomyymälän käyttöturvallisuuden ja –mukavuuden johdosta. Ehtojen ja hinnaston muutoksista ja täydennyksistä ilmoitetaan myymälän Velomania.fi-kotisivujen kautta. Ehtojen ja hinnaston muutokset ja täydennykset astuvat voimaan vastaavan muutoksen tai täydennyksen julkaisemisella kotisivulla Velomania.fi. Jos olet tehnyt tilauksesi ennen muutosten voimaantuloa, sovelletaan kauppaan (kaupasta syntyneeseen oikeussuhteeseen Tilaajan ja Avelanta OY:n välillä) tilauksen tekemisen aikana voimassa olleita ehtoja, pois lukien tapaukset, joissa lain tai näiden ehtojen takia ei toimita toisin.

2. HINNAT

2.1. Polkupyörämyynti Velomania.fi verkkomyymälän hintojen suhteen ovat voimassa kohdassa 4 asetetut ehdot, jos lasku maksetaan määräaikaan mennessä.

2.2. Kaikkiin hintoihin sisältyy 20% liikevaihtovero (alv.).

3. OSTOSKORI JA TILAUKSEN TEKEMINEN

3.1. Syötä tilaajan tietojen sivulla vaaditut tiedot ja klikkaa „Tee tilaus”.

3.2. Ole tilaajan tietojen ja tilausvahvistuksen tietojen täyttämisessä huolellinen. Tietojen tarkkuudesta riippuu ostamasi tuotteiden nopea ja virheetön toimitus.

3.3. Tuotteiden kauppasopimus lasketaan solmituksi (Sopimuksen voimaantulo) tilausvahvistuksen mukaisen summan kertymisellä Avelanta OY:n pankkitilille.

4. MAKSU TUOTTEISTA

4.1. Maksun suorittamiseksi valitse sivulta, jossa tilaus tehdään, sopiva maksutapa.

4.2. Kun maksat tuotteista: 1) luottokortilla (Visa, Mastercard). 2) Tilaus perutaan, jos maksu ei ole kertynyt Avelanta OY:n pankkitilille kolmen pankkipäivän aikana.

5. TUOTTEIDEN TOIMITTAMINEN JA LUOVUTUS

5.1. Sopimuksen voimaantulon jälkeen näiden ehtojen kohdan 3.3. mukaisesti toimitetaan tuotteet tilaajalle ilmoittamalla hänelle siitä puhelimitse hänen yhteystiedoissaan olevaan puhelinnumeroon.

5.2. Tuotteen sekä sen suomenkielisen käyttöohjeen ja muut toimitukseen kuuluvat asiakirjat toimittaa kuriiri tuotekortilla ja tilausvahvistuksessa osoitetun toimitusajan sisällä.

5.3. Mikäli tilattua tuotetta ei ole varastossa ja se on tilattava tavarantoimittajalta ja on ilmeistä, että tuotteen toimittaminen tuotekuvauksessa merkittyyn toimitusaikaan mennessä ei onnistu, sekä muissa tapauksissa, joissa tuotteiden toimittaminen ei ole Avelanta OY:stä riippumattomasta syystä mahdollista ilmoitamme siitä tilausta tehdessä annettuun puhelinnumeroon tai sähköpostiin kahden työpäivän sisällä alkaen Sopimuksen voimaantulosta ehtojen kohdan 3.3 mukaisesti ja ilmoitamme samalla tilattujen tuotteiden toimitusajan. Mikäli tilaaja ei halua pidemmän toimitusajan vuoksi enää tuotetta tilata, on hänellä oikeus sanoa tilaus irti (kts. tarkemmin kohdat 6.1. ja 6.3.). Hänen maksamansa summa (toimitusmaksuineen) palautetaan. Jos tuote tilataan tavarantoimittajalta, lähetämme 50% ennakkolaskun.

5.4. Kun tilattu tuote on luovutettu kuriiripalvelulle, ottaa kuriiripalvelu tilaajaan yhteyttä ja sopii toimitusajasta.

5.5. Kuriiripalvelu toimittaa tilatut tuotteet tilaukseen merkittyyn osoitteeseen. Myöhempi toimitusosoitemuutos ei ole mahdollista.

5.6. Ole hyvä ja tarkasta tilausta tehdessä, että antamasi yhteystiedot ovat oikeat, jotta tuotteiden toimittamisella ei synny viivästyksiä ja virheitä. Avelanta OY ja kuriiripalvelu eivät vastaa tuotteiden toimittamisessa syntyneistä viivästyksistä ja väärinkäsityksistä, jos viivästys tai väärinkäsitys on syntynyt tilaajan syöttämien tietojen epätarkkuudesta tai virheistä.

5.7. Kuriiri luovuttaa tuotteet yhdessä lähetyslistan kanssa. Ennen lähetyslistan allekirjoittamista suosittelemme tuotteen pakkauksen tarkastamista. Pakkauksen ulkoisten virheiden tapauksessa on tehtävä kuriirin listaan vastaava merkintä. Pyydämme myös ilmoittamaan meille sähköpostitse vahingoittuneesta pakkauksesta osoitteeseen info@velomania.fi. Kuriiripalvelun vahingoittama pakkaus tuotteineen vaihdetaan.

6. VAIHTO- JA PALAUTUSOIKEUS

6.1. Tilaajalla on oikeus purkaa tilaus tuotteista maksamisen jälkeen, mutta ennen niiden toimittamista, lähettämällä Velomanian verkkomyymälän sähköpostiosoitteeseen info@velomania.fi vastaavan viestin tilausnumeroineen ja pankkiyhteyksineen tai soittamalla Avelanta OY:n puhelinnumeroon  046-936-2276

6.2. Tuotteiden toimittamisen jälkeen on asiakkaalla 14 päivää aikaa tutustua tuotteisiin. Jos ostettu tavara ei ole jostain syystä sopiva, on tilaajalla mahdollisuus palauttaa se neljäntoista vuorokauden sisällä tai vaihtaa muuhun tuotteeseen. Tämä tapahtuu lähettämällä Velomanian verkkomyymälän sähköpostiosoitteeseen info@velomania.fi asiasta viestiä tilausnumeroineen ja pankkiyhteyksineen.

6.3. Tilauksen mitätöinnillä kohdassa 6.1 säädetyssä tapauksessa tai jos tilauksesta luovutaan kohdassa 6.2 asetetun mukaisesti, palautamme kauppasumman tilaajalle. Siirrämme tuotteesta maksetun summan takaisin tilaajan pankkitilille viimeistään kolmenkymmenen vuorokauden kuluttua alkaen tilauksen perumisilmoituksen saamisesta edellyttäen, että tilaaja on tavaran siihen mennessä jo palauttanut, pois lukien näiden ehtojen kohdassa 6.4, 6.5 asetetuissa tapauksissa.

6.4. Palautettavan tuotteen on oltava kokonainen (sisältää tuotteen pakkauksen ja kaikki pakkauksessa olleet esineet).

6.5. Mikäli palautettava tuote (ja tuotepakkaus) ovat menettäneet laatuaan ja tämä heikentyminen johtuu (i) seikoista, joita ei ole aiheuttanut Avelanta OY; (ii) tuotteen ei-tarkoituksenmukaisesta käytöstä, on Avelanta OY:llä oikeus vähentää palautettavasta summasta tuotteen arvon väheneminen. Vähennystä varten lähettää Avelanta OY tilaajalle hänen ilmoittamaansa sähköpostiosoitteeseen vähennyshakemuksen. Mikäli tilaaja ei suostu vähennyshakemuksessa osoitettuun vähennykseen, on hänellä oikeus käyttää tuotteen arvon vähenemisen selvittämiseksi riippumatonta asiantuntijaa. Asiantuntijalausunnon kulut jaetaan tilaajan ja Avelanta OY:n välillä, pois lukien tapaukset, joissa yhden osapuolen kanta on selvästi perustelematon. Siinä tapauksessa kantaa kulut osapuoli, jonka kanta osoittautui selvästi perustelemattomaksi.

7. TAKUU JA EI- VAATIMUSTENMUKAISTEN TUOTTEIDEN PALAUTTAMINEN

7.1. Avelanta OY vastaa tuotteiden vaatimustenmukaisuudesta ja puutteista, jotka ilmenevät yhden vuoden aikana alkaen tuotteiden luovuttamisesta tilaajalle.

7.2. Avelanta OY ei vastaa: 1) tuotteen heikentymisestä/vahingoittumisesta tilaajan syystä; 2) puutteista, jotka syntyvät tuotteen ei-sääntöjenmukaisesta käytöstä; 3) tuotteen normaalista fyysisestä kulumisesta normaalikäytössä.

7.3. Tuotteen ei-vaatimustenmukaisuuden tai puutteiden tapauksessa on tilaajalla oikeus vaatia tuotteen vaihtamista vaatimustenmukaiseen tai virheettömään tuotteeseen tai luopua tilauksesta ja palauttaa tuote Avelanta OY:n kustannuksin.

7.4. Vaatimuksiin vastaamattoman tuotteen palauttamisella siirretään tuotteesta maksettu hinta (toimitusmaksuineen) tilaajan pankkitilille viimeistään 30 vuorokauden kuluttua tilauksesta luopumisesta ja tuotteen palauttamisviestin lähettämisestä alkaen.

7.5. Takuusta johtuvien oikeuksien lisäksi on tilaajalla myös muita laista johtuvia oikeuksia. 

8. VASTUU JA YLIVOIMAINEN ESTE

8.1. Avelanta OY vastaa tilaajan edessä ja Avelanta OY:n edessä toiselle osapuolelle näiden ehtojen laiminlyönnillä aiheutetusta vahingosta Viron lainsäädännössä asetetuissa tapauksissa ja ehdoin.

8.2. Avelanta OY ei vastaa tilaajalle aiheutetusta vahingosta tai tuotteen toimittamisen viivästymisestä,  mikäli vahinko ja viivästyminen johtuu asiasta, johon Avelanta OY ei voinut vaikuttaa tai jonka syntymistä tai saapumista Avelanta OY ei aavistanut eikä voinut aavistaa (ylivoimainen este). 

9. MUUT EHDOT

9.1. Kaikki Velomania verkkomyymälässä käymiseen ja ostamiseen liittyvät asiakkaan henkilökohtaiset tiedot ovat salaisia ja niitä käsitellään salaisena tietona. Salattu pankkiyhteys takaa kaupan suorittajan henkilö- ja pankkitietojen turvallisuuden. Edes Avelanta OY:llä ei ole niihin pääsyä.

9.2. Näissä ehdoissa säätämättömissä kysymyksissä sovelletaan Viron lainsäädäntöä.

9.3. Tilaajan ja Avelanta OY:n välillä Velomanian verkkomyymälästä tilaamisella ja ostamisella syntyneet erimielisyydet ratkaistaan neuvotteluteitse. Jos sopimusta ei saavuteta, on tilaajalla oikeus kääntyä oikeuksiensa takaamiseksi Kuluttajasuojeluvirastoon tai Tallinnan käräjäoikeuteen. Erimielisyyksien ratkaisemisella noudatetaan Viron lainsäädäntöä.

10. VASTUUVAPAUSLAUSEKE

10.1. Tuotekuvat ovat ohjeellisia.

10.2. Tuotteiden hinnat ja saatavuus saattavat muuttua siitä etukäteen ilmoittamattaAvelanta OY pidättää oikeuden luopua myynnistä ja palauttaa maksettu tilaussumma asiakkaan pankkitilille 7 työpäivän sisällä.

10.3. Velomania pidättää oikeuden luopua myynnistä, jos tuotteen kanssa on seuraavia ongelmia: hinnan syöttämisellä on tapahtunut inhimillinen tai tekninen järjestelmävirhe (esim. jos 7000 euron tietokone on yhtäkkiä 70 eurolla myynnissä, on ilmiselvästi kysymyksessä virhe. Edellytämme, että sellaisessa tapauksessa asiakas ymmärtää, että kysymyksessä on virhe ja että tuotetta ei myydä vastaavaan hintaan).

10.4.

Tuotetietoja tarkastetaan ja täydennetään jatkuvasti. Tiedot saattavat olla uusiutuneet viimeisen käyntisi jälkeen. Valmistajien tuotekorttien puutteiden vuoksi saattaa Velomania verkkomyymälän tuotetiedoissa olla epätarkkuuksia. Siinä tapauksessa Velomania-verkkomyymälä ei ota vastuuta tietojen oikeudellisuudesta. Suosittelemme tuotetietojen tarkastamista ennen tilausta asiakaspalvelustamme puh 046-936-2276.